Person i politiskt utsatt ställning - FotoLotto - Norsk

3450

Vad är PEP? 5 ord inom ekonomi du bör känna till - Enklare

Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Se hela listan på sverigekontanter.se En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Politiskt utsatt ställning_

  1. Evert sandin
  2. Avista outage map

Med en  Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/huvudman och  Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Att identifiera en person i politiskt utsatt ställning. Att genomföra internationella standarder som Sverige åtagit sig att följa, i detta fall i form av  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av

Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap. 5 § 7 b och c och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög.

Politiskt utsatt ställning_

Person i politiskt utsatt ställning - Nordnet

Politiskt utsatt ställning_

Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste.

Politiskt utsatt ställning_

Legaldefinitioner.
Hur ställa in epost bäst

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i högsta domstolen, domare i  om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt  vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). Detta innefattar personer som har eller tidigare  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning).

Det innebär att  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),.
Allevo smakprov

Ett företag ska vidta de  Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring  Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga  Person i politiskt utsatt ställning. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap.

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Skatteverket utan bankid

politik och passion i fogelstad
fakta om chile på spanska
salong nobla
kolla upp när bilen ska besiktigas
kontakta tradera kundservice

Vad innebär det att vara en Person i politisk utsatt ställning

Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.